Friday, November 30, 2012

CHANTING BATIK

Code #: BC 4039
Material: Crepe
Price: RM750
SOLD to Kak Long

Code #: BC 4038
Material: Crepe
Price: RM390
SOLD

Code #: BC 4037
Material: Crepe
Price: RM380
SOLD to Lynie

Code #: BC 4036
Material: Crepe
Price: RM330
SOLD

Code #: BC 4035
Material: Crepe
Price: RM330
SOLD to Wani

Code #: BC 4034 D
Material: Crepe (Adorned with Diamonds)
Price: RM310
SOLD

Code #: BC 4033
Material: Crepe
Price: RM280
SOLD

Code #: BC 4032
Material: Crepe
Price: RM280
SOLD

Code #: BC 4031
Material: Crepe
Price: RM280
SOLD to Hanani

 Code #: BC 4030
Material: Crepe
Price: RM280
SOLD

 Code #: BC 4029
Material: Crepe
Price: RM300
SOLD to Puan

 Code #: BC 4028
Material: Crepe
Price: RM300
SOLD to Nik 

 Code #: BC 4027
Material: Crepe
Price: RM300
SOLD

 Code #: BC 4026
Material: Crepe
Price: RM300
SOLD

 Code #: BC 4025
Material: Crepe
Price: RM300

 Code #: BC 4024
Material: Crepe
Price: RM300
SOLD

 Code #: BC 4023
Material: Crepe
Price: RM300
SOLD

 Code #: BC 4022
Material: Crepe
Price: RM250

 Code #: BC 4021
Material: Crepe
Price: RM250
SOLD to Mad

 Code #: BC 4020
Material: Crepe
Price: RM250
SOLD to YM Sh.

 Code #: BC 4019
Material: Crepe
Price: RM250
SOLD to Hjh Zubaidah

 Code #: BC 4018
Material: Crepe
Price: RM250 

 Code #: BC 4017
Material: Crepe
Price: RM250
SOLD

 Code #: BC 4016
Material: Crepe
Price: RM250

 Code #: BC 4015
Material: Crepe
Price: RM250
SOLD to Diss

 Code #: BC 4014
Material: Crepe
Price: RM250 

 Code #: BC 4013
Material: Crepe
Price: RM280
SOLD

 Code #: BC 4012
Material: Crepe
Price: RM280
SOLD to Hjh Nuzah 

 Code #: BC 4011
Material: Crepe
Price: RM280
SOLD to Hasnora

No comments:

Post a Comment